8 Haziran 2016 Çarşamba

Parser Error Message: Could not load type Çözümü


Çözüm çok basit View > OutPut u açın F6 ile projeyi derleyin orada hataları göreceksiniz bu hatalar Error List da görünmüyordur.Sebebi bu hatalardan dolayı projeniz derlenmiyor DLL ler çıkmıyor ve doğal olarak sayfalar açılırken parse hatası alıyorsunuz.

Server Error in '/' Application.

Parser Error

Description: An error occurred during the parsing of a resource required to service this request. Please review the following specific parse error details and modify your source file appropriately.

Parser Error Message: Could not load type 'xxxxWeb.Global'.

Source Error:

Line 1:  <%@ Application Codebehind="Global.asax.cs" Inherits="xxxxWeb.Global" Language="C#" %>

Source File: /global.asax    Line: 1


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.6.1055.0

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder