17 Kasım 2015 Salı

MySQL sütunları birleştirme (CONCAT)

Aynı tablodan sütunları birleştirmek:

SELECT id,CONCAT(adi,soyadi) AS adisoyadi FROM uyeler
burada CONCAT() fonksiyonu adi ve soyadi sütunlarını sadece birleştirir.

Verileri birleştirirken ayırıcı kullanmak:

SELECT id,CONCAT_WS(' ',adi,soyadi) AS adisoyadi FROM uyeler
bu sefer kullandığımız CONCAT_WS() fonksiyonu ise adi ve soyadi sütunlarını birleştirirken bir de araya ilk girdi değeri olarak verdiğimiz boşluğu sokar.

Farklı tablolardan sütunları birleştirmek:

SELECT a.id,CONCAT_WS(' ',a.adi,a.soyadi,b.mezuniyet) FROM uyeler AS a INNER JOIN bilgiler AS b ON a.id=b.uye_id
Burada da uyeler tablosundan adi ve soyadi sütunlarını, bilgiler tablosundan da mezuniyet sütununu aldık ve aralarda boşluk bırakarak birleştirmiş olduk.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder