3 Eylül 2014 Çarşamba

29 Yaşını geçip 4 yıllık bir fakültede okuyanlar askerlik tecil işlemi yapabilirmi?

Cevap evet eğer 4 senelik okulunuz bitene kadar GBT de yakalanmazsanız 29 yaşını geçseniz bile okul bittiği gibi askerlik şubesine giderek 2 senelik Tehir (tecil hakkınızı kullabilirsiniz.) 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekmekte ama ama bu 2 sene bitiminde artık hiçbir kaçar yolunuz kalmıyor Tehir demek sev dönemi ertelemedir yani bittiği gibi askere gitmeniz gerekmekte.

Edevlet üzerinden bilgi edinme hakkımı kullanıp bu bilgilere erişip askerlik işlemimi 4 senelik okulum bittiği gibi yaptım 30 yaşında olmama rağmen 2 sene tehirimi aldım.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
ANKARA

MİY
:
91435110-5040-1154-14/ASAL D.Yd.Sb.İşl.CST.Ks.
XX Ocak XXXX
KONU
:
Bilgi Edinme Talebi.

xxxxxxxx


İLGİ:
(a)
09 Ekim 2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.
(b)
19 Nisan 2004 tarihli ve 2004/7189 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik.
(c)
xxxxx'ın 17 Haziran 2014 tarihli ve 20142161 sayılı Bilgi Edinme Başvurusu.
1.         Askerlik işlemleriniz hakkındaki ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yönetmelik kapsamında yapmış olduğunuz ilgi (c) bilgi edinme başvurunuz incelenmiştir. 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince yükümlülere mezuniyet tarihlerinden itibaren bir defaya mahsus olmak üzere 35 yaşlarını geçmeyecek şekilde 2 yıl sevk tehir hakkı verilmektedir. Nüfus cüzdanı, 2 adet vesikalık fotoğraf, diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve 3 suret fotokopisi ile birlikte en yakın askerlik şubesine müracaat etmeniz halinde ertelemeniz yapılabilecektir.

2.         Askeralma işlemleri hakkında daha detaylı bilgiyi ve ihtiyaç duyduğunuzda irtibata geçebilmek için askerlik şubelerinin telefon ile belgegeçer numaralarını, http://www.asal.msb.gov.tr internet adresimizden öğrenebilirsiniz.

3.         4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik gereği, bilgi edinme talebinize verilen yukarıda yazılı cevabın, Kanunun 29’uncu maddesinde yer alan “Bu Kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz” hükmü ile Yönetmeliğin 42’nci maddesinde yer alan “Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz, kullanılamaz, erişimi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayınlanamaz. Bu madde hükmüne aykırı olarak erişilen bilgi ve belgeleri ticari amaçla çoğaltanlar, kullananlar veya yayınlayanlar hakkında kanunların cezai ve hukuki sorumluluğa ilişkin hükümleri uygulanır.” hükmü doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini bilgilerinize rica olunur.


İMZALI


xxxxxx


Personel Albay


ASAL D.Bşk.Yrd.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder