2 Mart 2014 Pazar

Faturalarınızda tutarları nasıl yazı ile yazdırırsınız işte C# kodu

Benim çok işime yaradı umarım faydalanan olur.

Code:
private string yaziyaCevir(decimal tutar)
{
  string sTutar = tutar.ToString("F2").Replace('.', ','); // Replace('.',',') ondalık ayracının . olma durumu için      
  string lira = sTutar.Substring(0, sTutar.IndexOf(',')); //tutarın tam kısmı
  string kurus = sTutar.Substring(sTutar.IndexOf(',') + 1, 2);
  string yazi = "";    
       
  string[] birler = { "", "BİR", "İKİ", "Üç", "DÖRT", "BEŞ", "ALTI", "YEDİ", "SEKİZ", "DOKUZ" };
  string[] onlar = { "", "ON", "YİRMİ", "OTUZ", "KIRK", "ELLİ", "ALTMIŞ", "YETMİŞ", "SEKSEN", "DOKSAN" };
  string[] binler = { "KATRİLYON", "TRİLYON", "MİLYAR", "MİLYON", "BİN", "" }; //KATRİLYON'un önüne ekleme yapılarak artırabilir.
 
  int grupSayisi = 6; //sayıdaki 3'lü grup sayısı. katrilyon içi 6. (1.234,00 daki grup sayısı 2'dir.)
            //KATRİLYON'un başına ekleyeceğiniz her değer için grup sayısını artırınız.
 
  lira = lira.PadLeft(grupSayisi * 3, '0'); //sayının soluna '0' eklenerek sayı 'grup sayısı x 3' basakmaklı yapılıyor.      
     
  string grupDegeri;
   
  for (int i = 0; i < grupSayisi * 3; i += 3) //sayı 3'erli gruplar halinde ele alınıyor.
  {
    grupDegeri = "";
 
    if (lira.Substring(i, 1) != "0")
      grupDegeri += birler[Convert.ToInt32(lira.Substring(i, 1))] + "YÜZ"; //yüzler        
 
    if (grupDegeri == "BİRYÜZ") //biryüz düzeltiliyor.
      grupDegeri = "YÜZ";
 
    grupDegeri += onlar[Convert.ToInt32(lira.Substring(i + 1, 1))]; //onlar
 
    grupDegeri += birler[Convert.ToInt32(lira.Substring(i + 2, 1))]; //birler        
 
    if (grupDegeri != "") //binler
      grupDegeri += binler[i / 3];
 
    if (grupDegeri == "BİRBİN") //birbin düzeltiliyor.
      grupDegeri = "BİN";
 
      yazi += grupDegeri;
  }
       
  if (yazi != "")
    yazi += " TL ";
 
  int yaziUzunlugu = yazi.Length;
 
  if (kurus.Substring(0, 1) != "0") //kuruş onlar
    yazi += onlar[Convert.ToInt32(kurus.Substring(0, 1))];
       
  if (kurus.Substring(1, 1) != "0") //kuruş birler
    yazi += birler[Convert.ToInt32(kurus.Substring(1, 1))];
 
  if (yazi.Length > yaziUzunlugu)
    yazi += " Kr.";
  else
  yazi += "SIFIR Kr.";
 
  return yazi;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder